Μενού Κλείσιμο

Πυράντοχα Υαλοστάσια | Πυράντοχες Υαλόθυρες

 Vrame

Form | Fire | Therm

Το σύστημα πυρασφαλείας » Vrame » προσφέρει μια εντυπωσιακή και απλή λύση στις υαλόθυρες & υαλοστάσια. Περιλαμβάνει όλα τα αξεσουάρ για την κατασκευή κουφωμάτων από χάλυβα για υαλόθυρες & υαλοστάσια. Το Vrame συνδυάζει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με τις προστατευτικές λειτουργίες σχετικά με την ασφάλεια και τις
θερμομονωτικές ιδιότητες τόσο για εσωτερική, όσο και για εξωτερική χρήση. Αυτό μειώνει τον αριθμό των ειδικών προφίλ για το χρήστη.
Το Vrame προμηθεύει τους σχεδιαστές με ένα σαφές διαρθρωμένο χαρτοφυλάκιο για όλες τις λειτουργικές και οπτικές απαιτήσεις στον
τομέα της αρχιτεκτονικής.

 

Το μελετημένο σύστημα προφίλ για όλους τους σχεδιασμούς θυρών και κουφωμάτων.

Το Vrame είναι έξυπνο

 Η μελετημένη συλλογή των συστημάτων καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις και επομένως απλουστεύει τη σχεδίαση.

Το Vrame είναι συμβατό

Το ευπροσάρμοστο σύστημα προφίλ έχει αξιολογηθεί από τους κορυφαίους προμηθευτές γυαλιού και
μεταλλικών εξαρτημάτων και επομένως προσφέρει μέγιστη ελευθερία σχεδιασμού.

Το Vrame είναι εύχρηστο

Η σοφιστικέ γεωμετρία του προφίλ σχηματίζει μια πλήρη μονάδα με τα σχετικά εξαρτήματα. Αυτό
εξασφαλίζει την ομαλή επεξεργασία, διασφαλίζοντας έτσι την ταχεία πρόοδο του έργου.