Μενού Κλείσιμο

Ηχομονωτικές Πόρτες

Οι ηχομονωτικές πόρτες χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να διακόψουμε την μεταφορά του ήχου. Οι απαιτήσεις για κατασκευές ηχομόνωσης των συνόλων πόρτας κατατάσσονται σε διαφορετικούς τύπους χρήσης σύμφωνα με το DIN 4109 (γερμανικό πρότυπο).

Μπορεί νά είναι 28 dB, 32dB, 39 dB ή και 44 dB.

Μέτρηση της στάθμης ηχητικής μόνωσης

Τα ηχητικά τεστ μόνωσης εκτελούνται σε εγκαταστάσεις δοκιμών που είναι απαλλαγμένα από διαρροές. O ήχος μεταδίδεται μόνο μέσω της πόρτας και όχι από άλλα στοιχεία, όπως τοίχοι, οροφές ή κενά.

Το αποτέλεσμα λαμβάνεται σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο DIN 52210 σε Rw = “επίπεδο ηχομόνωσης σε dB χωρίς ήχο μετάδοσης από παράπλευρες δομικά στοιχεία».

Η ταξινόμηση σε ήχο τάξεις μόνωση γίνεται κατά VDI 3728.