Μενού Κλείσιμο

Αυτόματες συρόμενες πόρτες χειρουργίων

Πόρτες χειρουργίων ERS » Hermetik «

Οι αυτόματες και χειροκίνητες συρόμενες πόρτες χειρουργίων της ERS «Hermetik» παρέχουν πολύ μεγάλη μόνωση ακόμα και υπό συνθήκες υψηλής πίεσης.
Οι  πόρτες » Hermetik » μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χειρουργικές επεμβάσεις,  εργαστήρια ή θαλάμους πλοίων
όπου ζητείται εξαιρετική μόνωση από τον αέρα, το νερό, τον ήχο, τις ακτίνες Χ.

Η πόρτα «Hermetik» διαθέτει ειδικό μηχανισμό που εξασφαλίζει πολύ υψηλά επίπεδα μόνωσης και ο ομαλός σχεδιασμός των φύλλων παρέχει επίσης αντιβακτηριακή επιφάνεια για να ικανοποιήσει τις υψηλές απαιτήσεις αποστείρωσης των χώρων χειρουργικής επέμβασης.

Η επιφάνεια της πόρτας μπορεί να παραχθεί από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο ή φορμάικα. Προαιρετικά μπορεί να ενσωματωθεί επένδυση μολύβδου για την ακτινοπροστασία.